Slamsugning

SLAMSUGNING KLOAK

Er din brønd, kloak, fedtudskiller eller tank fyldt med slam, og kan problemet ikke løses alene med en højtryksspuling, kan en slamsugning være løsningen på problemet. En slamsugning og spuling udføres af en bil med udstyr specielt fremstillet til formålet, som hurtigt og effektivt tømmer nedenstående for slam:

Brønde (Køkkenbrønd, pumpebrønd, vejbrønde etc.), Septiktanke, Fedtudskillere, Samletanke og Olieudskillere.

Når vi udfører en slamsugning og spuling så sørger vi først for, at løsne forstoppelsen af slam, og herefter kan vi suge skidtet op og efterspule, så brøndene igen bliver fuldt funktionsdygtige.

Skal vi hjælpe dig med en slamsugning af din kloak, brønd eller tank? Så kontakt os for at få løst dit problem.

Slamsugning af stort afløb på gaden,