Slamsugning

Har du brug for hjælp til at fjerne slam fra din kloak? Vi tilbyder professionel slamsugning til konkurrencedygtige priser.

Slamsugning i København og omegn

Er din brønd, kloak, fedtudskiller eller tank fyldt med slam, og kan problemet ikke løses alene med en højtryksspuling, kan slamsugning være løsningen på problemet. Det udføres med udstyr, som specielt er fremstillet til formålet, som hurtigt og effektivt tømmer brønde (køkkenbrønd, pumpebrønd, vejbrønde, septiktanke, fedtudskillere, samletanke og olieudskillere for slam.

Når vi tømmer dit kloaksystem for slam sørger vi først for at løsne forstoppelsen, hvorefter vi kan suge skidtet op og efterspule, så brøndene igen bliver fuldt funktionsdygtige.

Skal vi hjælpe dig med en slamsugning af din kloak, brønd eller tank? Så kontakt os for at få løst dit problem.

Få et godt tilbud på slamsugning af din kloak

Hvorfor slamsugning?

Det slam, der samler sig i brønde, kloakker, fedtudskillere og tanke, kan forårsage alvorlige problemer med dræningen af dit hjem eller erhverv. Det kan forstoppe rørene, forårsage lugtgener og skade på dit udstyr, hvilket kan resultere i dyre reparationer og oprydning. Det er derfor vigtigt regelmæssigt at rense for at opretholde den korrekte dræning af dit hjem eller erhverv.

Vores udstyr er specialdesignede til at håndtere slam i din kloak, og vores team af erfarne teknikere har den nødvendige viden og erfaring til at løse selv de mest komplekse problemer med dræning. Vi sørger for, at slamsugningen er effektiv, hurtig og udføres på en miljøvenlig måde, så du kan føle dig tryg og sikker i dit hjem eller erhverv.

Det er vigtigt for at sikre, at kloaksystemet fungerer korrekt og undgå blokeringer og tilstopninger, der kan føre til alvorlige problemer. Hvis kloaksystemet ofte oplever overskydende slam og snavs, kan man have brug for regelmæssig slamsugning.

Der er nogle tegn, du kan se efter, der indikerer, at dit kloaksystem har brug for slamsugning. Disse omfatter lugtgener, tilstopninger, nedsat dræning og oversvømmelser. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, er det vigtigt at kontakte en professionel for at få dit kloaksystem undersøgt og eventuelt slamsuget.

En slamsugning koster 1.100 ekskl. moms hos Rømer Kloakservice.

Vores ydelser

Kontakt os

Har du brug for kloakservice? Kontakt Rømer Kloakservice nu og få professionel hjælp!