Højtryksspuling

KLOAKSPULING & HØJTRYKSSPULING AF AFLØB

Din brønd, afløb eller dine kloakledninger kan nogle gange være så tilstoppede, at en højtryksspuling af afløbet eller en kloakspuling kan være nødvendig, hvor der eksempelvis spules fra en brønd ind mod et toilet eller afløb.

En højtryksspuling er en effektiv metode til kloakrensning og rensning af brønde, da spulingens hårde tryk bryder igennem og fjerner forstoppelsen. Derudover er højtryksspuling en miljøvenlig løsning, da vi ikke anvender kemikalier og udelukkende benytter vand.

Det lyder måske lidt voldsomt med en højtryksspuling – og hvordan ved du, om det er løsningen på dit problem? Hos Rømer Kloakservice tager vi gerne en uforpligtende snak og rådgiver om mulighederne ved en højtryksspuling af afløbet. Kontakt os, hvis du vil vide mere om dine muligheder eller har brug for en rensning med stor effektivitet.

HØJTRYKSSPULING AF AFLØB ELLER KLOAK

Højtryksspuling er en metode, som sikrer dig en renset og funktionsdygtig kloak, brønd eller afløb. Det er en hurtigt og effektiv måde at få renset kloakken igennem og få fjernet alt det skidt og slam der kan danne sig i dit afløb eller kloak. Man vil typisk kunne mærke at det er tid til en højtryksspuling når toilettet, afløbet, kloakken eller brøndene i huset begynder at stoppe. Hos Rømer kloakservice anvender vi højtryksspuling, for at levere den bedste løsning og for at sikre dig som kunde det mest holdbare resultat. Vi bruger kun vand i rensningen med højtryksspuling, hvilket gør dette til en bæredygtig rensning, fordi vi ikke bruger skrappe kemikalier til at rense afløb, kloakker og brønde. Hvis spulingen resulterer i at der kommer udsædvanlige ting som rødder eller sten ud af rørene. Anbefaler vi at få lavet en TV inspektion, da dette kan skyldes skader eller problemer med rørene.

Hvad er en højtryksspuling?

En højtryksspuling er en måde vi renser din kloak eller afløb på. Dette foregår ved at vi åbner op for kloakken, afløbet eller brønden, derefter bruger vi vores spuleanlæg som er et højtryksapparat. Vi tilkobler vand til anlægget og starter spulingen, som kraftfuld renser afløbet igennem. Højtryksspulingen trækker fedtrester, snavs, slam og andet skidt, ud af din kloakledning eller afløb. Der renses altid udefra og ind, i det at spulingsteknikken skaber tryk og spuler vandet samme vej som indførelsen af apparatet.

Hvornår er en højtryksspuling nødvendigt?

Højtryksspuling vil være nødvendigt når du oplever at afløbet, kloak, brønde eller toiletter tilstopper. Det er ofte når vandet ikke løber optimalt ud i brønden når man skyller ud i toilettet eller afløbet. Hvis vandet ikke skyller ud til brønden, er dette et typisk tegn på at rørene er stoppet og en højtryksspuling af afløbet vil være nødvendigt.

Hvordan foregår en højtryksspuling?

En højtryksspuling foregår ved at vi åbner op for kloakken, afløbet eller brønden. Derefter starter vi højtryksapparatet op og bruger spuleanlægget til at rense. Vi spuler dybt nede i kloakken eller afløbet, hvor det kraftfulde apparat vil trække skidt og snavs ud fra dine rør.